Företag i Borås kommun (15 429 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

F

G

H

K

L

M

O

R

S

V

Ä

Snabbfakta

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 16 450 företag verksamma varav 1 227 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borås finns det 8 095 aktiebolag, 292 handelsbolag, 211 kommanditbolag och 5 472 enskilda firmor samt 2 380 övriga bolag.

  • I Borås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 157 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 8 095 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 016 KSEK vilket är 23,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 77 konkurser skett men 1 227 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borås kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 530 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 35 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borås kommun på plats 123 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 77 st vilket räknat per invånare placerar Borås kommun på plats 40 av 290.
  • Borås kommun har 110 816 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 103 355 544 KSEK, vilket ger 933 KSEK per invånare och placerar Borås på plats 42 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borås kommun blir detta 5 578 415 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Borås på plats 84 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borås kommun har 34 043 672 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 52 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 075 027 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borås kommuns aktiebolag plats 73 av 290 vad gäller inbetald skatt.