Företag i Borås kommun (15 611 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

F

G

H

K

L

M

O

R

S

V

Ä

Snabbfakta

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 16 453 företag verksamma varav 1 417 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borås finns det 7 898 aktiebolag, 334 handelsbolag, 231 kommanditbolag och 5 612 enskilda firmor samt 2 378 övriga bolag.

  • I Borås kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 138 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 898 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 433 KSEK vilket är 22,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 74 konkurser skett men 1 417 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borås kommun är 9,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 934 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 24 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borås kommun på plats 77 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 74 st vilket räknat per invånare placerar Borås kommun på plats 34 av 290.
  • Borås kommun har 110 816 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 93 174 576 KSEK, vilket ger 841 KSEK per invånare och placerar Borås på plats 39 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borås kommun blir detta 5 520 225 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Borås på plats 80 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borås kommun har 28 434 539 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 57 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 081 054 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borås kommuns aktiebolag plats 67 av 290 vad gäller inbetald skatt.