Företag i Borgholms kommun (2 585 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 860 företag verksamma varav 141 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borgholm finns det 784 aktiebolag, 57 handelsbolag, 43 kommanditbolag och 1 320 enskilda firmor samt 656 övriga bolag.

  • I Borgholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 784 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 361 KSEK vilket är 76,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 141 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borgholms kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 62 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 175 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borgholms kommun på plats 47 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Borgholms kommun på plats 256 av 290.
  • Borgholms kommun har 10 859 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 153 067 KSEK, vilket ger 290 KSEK per invånare och placerar Borgholm på plats 251 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borgholms kommun blir detta 275 402 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Borgholm på plats 206 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borgholms kommun har 1 437 534 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 144 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 45 239 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borgholms kommuns aktiebolag plats 214 av 290 vad gäller inbetald skatt.