Företag i Borgholms kommun (2 589 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och här finns 2 841 företag verksamma varav 181 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borgholm finns det 764 aktiebolag, 60 handelsbolag, 47 kommanditbolag och 1 318 enskilda firmor samt 652 övriga bolag.

  • I Borgholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 764 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 184 KSEK vilket är 76,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 181 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borgholms kommun är 11,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 62 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 183 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borgholms kommun på plats 17 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Borgholms kommun på plats 224 av 290.
  • Borgholms kommun har 10 859 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 928 683 KSEK, vilket ger 270 KSEK per invånare och placerar Borgholm på plats 247 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borgholms kommun blir detta 318 533 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Borgholm på plats 170 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borgholms kommun har 1 481 321 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 137 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 55 337 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borgholms kommuns aktiebolag plats 170 av 290 vad gäller inbetald skatt.