Företag i Borlänge kommun (6 168 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

F

I

S

Snabbfakta

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och här finns 6 731 företag verksamma varav 555 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Borlänge finns det 2 503 aktiebolag, 114 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 723 enskilda firmor samt 1 374 övriga bolag.

  • I Borlänge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 503 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 169 KSEK vilket är 41,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 44 konkurser skett men 555 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Borlänge kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 452 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 115 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Borlänge kommun på plats 184 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 44 st vilket räknat per invånare placerar Borlänge kommun på plats 13 av 290.
  • Borlänge kommun har 51 883 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 138 382 KSEK, vilket ger 427 KSEK per invånare och placerar Borlänge på plats 151 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Borlänge kommun blir detta 1 456 031 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Borlänge på plats 176 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Borlänge kommun har 9 258 945 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 93 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 260 888 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Borlänge kommuns aktiebolag plats 172 av 290 vad gäller inbetald skatt.