Företag i Botkyrka kommun (9 027 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

T

U

Snabbfakta

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och här finns 9 012 företag verksamma varav 1 084 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Botkyrka finns det 3 654 aktiebolag, 301 handelsbolag, 57 kommanditbolag och 3 773 enskilda firmor samt 1 227 övriga bolag.

  • I Botkyrka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 34 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 654 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 346 KSEK vilket är 46,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 53 konkurser skett men 1 084 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Botkyrka kommun är 7,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 568 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Botkyrka kommun på plats 127 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 53 st vilket räknat per invånare placerar Botkyrka kommun på plats 64 av 290.
  • Botkyrka kommun har 91 631 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 28 627 353 KSEK, vilket ger 312 KSEK per invånare och placerar Botkyrka på plats 217 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Botkyrka kommun blir detta 2 093 637 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Botkyrka på plats 211 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Botkyrka kommun har 7 264 902 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 233 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 433 977 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Botkyrka kommuns aktiebolag plats 186 av 290 vad gäller inbetald skatt.