Företag i Botkyrka kommun (8 996 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

N

S

T

U

Snabbfakta

Botkyrka kommun ligger i Stockholms län och här finns 9 124 företag verksamma varav 974 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Botkyrka finns det 3 857 aktiebolag, 262 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 3 715 enskilda firmor samt 1 239 övriga bolag.

  • I Botkyrka kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 43 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 857 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 740 KSEK vilket är 47,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 974 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Botkyrka kommun är 7,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 560 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 155 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Botkyrka kommun på plats 145 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Botkyrka kommun på plats 34 av 290.
  • Botkyrka kommun har 91 631 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 560 850 KSEK, vilket ger 355 KSEK per invånare och placerar Botkyrka på plats 214 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Botkyrka kommun blir detta 1 589 956 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Botkyrka på plats 256 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Botkyrka kommun har 8 373 373 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 214 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 308 059 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Botkyrka kommuns aktiebolag plats 249 av 290 vad gäller inbetald skatt.