Företag i Boxholms kommun (225 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och här finns 827 företag verksamma varav 40 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Boxholm finns det 201 aktiebolag, 11 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 411 enskilda firmor samt 202 övriga bolag.

  • I Boxholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 201 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 14 365 KSEK vilket är 22,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 40 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Boxholms kommun är 12,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 24 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 193 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Boxholms kommun på plats 270 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Boxholms kommun på plats 191 av 290.
  • Boxholms kommun har 5 449 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 571 310 KSEK, vilket ger 472 KSEK per invånare och placerar Boxholm på plats 161 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Boxholms kommun blir detta 137 996 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Boxholm på plats 203 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Boxholms kommun har 678 651 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 164 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 27 216 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Boxholms kommuns aktiebolag plats 181 av 290 vad gäller inbetald skatt.