Företag i Bromölla kommun (1 308 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bromölla kommun ligger i Skåne län och här finns 1 296 företag verksamma varav 105 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bromölla finns det 458 aktiebolag, 30 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 538 enskilda firmor samt 265 övriga bolag.

  • I Bromölla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 458 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 835 KSEK vilket är 13,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 105 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bromölla kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 60 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 195 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bromölla kommun på plats 254 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Bromölla kommun på plats 54 av 290.
  • Bromölla kommun har 12 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 540 056 KSEK, vilket ger 515 KSEK per invånare och placerar Bromölla på plats 138 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bromölla kommun blir detta 286 916 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Bromölla på plats 222 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bromölla kommun har 1 637 202 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 151 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 55 494 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bromölla kommuns aktiebolag plats 205 av 290 vad gäller inbetald skatt.