Företag i Bromölla kommun (1 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Bromölla kommun ligger i Skåne län och här finns 1 261 företag verksamma varav 89 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Bromölla finns det 432 aktiebolag, 31 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 525 enskilda firmor samt 265 övriga bolag.

  • I Bromölla kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 432 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 988 KSEK vilket är 37,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 89 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Bromölla kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 131 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 85 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Bromölla kommun på plats 285 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Bromölla kommun på plats 264 av 290.
  • Bromölla kommun har 12 695 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 241 256 KSEK, vilket ger 334 KSEK per invånare och placerar Bromölla på plats 204 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Bromölla kommun blir detta 348 111 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Bromölla på plats 181 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Bromölla kommun har 1 562 748 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 165 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 70 242 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Bromölla kommuns aktiebolag plats 152 av 290 vad gäller inbetald skatt.