Företag i Burlövs kommun (1 972 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Burlövs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 741 företag verksamma varav 224 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Burlöv finns det 789 aktiebolag, 31 handelsbolag, 13 kommanditbolag och 632 enskilda firmor samt 276 övriga bolag.

  • I Burlövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 789 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 23 343 KSEK vilket är 33,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 224 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Burlövs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 358 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 17 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Burlövs kommun på plats 102 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Burlövs kommun på plats 262 av 290.
  • Burlövs kommun har 17 968 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 009 642 KSEK, vilket ger 835 KSEK per invånare och placerar Burlöv på plats 40 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Burlövs kommun blir detta 1 181 445 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Burlöv på plats 51 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Burlövs kommun har 2 487 665 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 130 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 204 594 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Burlövs kommuns aktiebolag plats 54 av 290 vad gäller inbetald skatt.