Företag i Burlövs kommun (1 980 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Burlövs kommun ligger i Skåne län och här finns 1 766 företag verksamma varav 172 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Burlöv finns det 821 aktiebolag, 34 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 625 enskilda firmor samt 275 övriga bolag.

  • I Burlövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 821 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 21 432 KSEK vilket är 17,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 172 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Burlövs kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 140 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 114 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Burlövs kommun på plats 200 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Burlövs kommun på plats 113 av 290.
  • Burlövs kommun har 17 968 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 859 985 KSEK, vilket ger 883 KSEK per invånare och placerar Burlöv på plats 50 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Burlövs kommun blir detta 1 065 963 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Burlöv på plats 63 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Burlövs kommun har 3 184 219 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 170 364 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Burlövs kommuns aktiebolag plats 73 av 290 vad gäller inbetald skatt.