Företag i Dals-Eds kommun (1 122 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Dals-Eds kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 242 företag verksamma varav 51 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Dals-Ed finns det 279 aktiebolag, 20 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 717 enskilda firmor samt 222 övriga bolag.

  • I Dals-Eds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 279 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 012 KSEK vilket är 59,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 51 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Dals-Eds kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 45 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 101 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Dals-Eds kommun på plats 183 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Dals-Eds kommun på plats 134 av 290.
  • Dals-Eds kommun har 4 767 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 703 975 KSEK, vilket ger 357 KSEK per invånare och placerar Dals-Ed på plats 195 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Dals-Eds kommun blir detta 127 578 KSEK och per invånare 27 KSEK, vilket placerar Dals-Ed på plats 187 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Dals-Eds kommun har 504 673 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 195 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 25 003 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Dals-Eds kommuns aktiebolag plats 163 av 290 vad gäller inbetald skatt.