Företag i Danderyds kommun (9 049 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 634 företag verksamma varav 587 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Danderyd finns det 4 770 aktiebolag, 174 handelsbolag, 76 kommanditbolag och 1 952 enskilda firmor samt 662 övriga bolag.

  • I Danderyds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 46 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 770 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 046 KSEK vilket är 59,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 18 konkurser skett men 587 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Danderyds kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 465 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 38 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Danderyds kommun på plats 14 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 18 st vilket räknat per invånare placerar Danderyds kommun på plats 74 av 290.
  • Danderyds kommun har 32 890 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 973 989 KSEK, vilket ger 911 KSEK per invånare och placerar Danderyd på plats 31 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Danderyds kommun blir detta 2 011 492 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Danderyd på plats 58 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Danderyds kommun har 22 254 339 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 15 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 571 960 KSEK i skatt, vilket ger 17 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Danderyds kommuns aktiebolag plats 26 av 290 vad gäller inbetald skatt.