Företag i Danderyds kommun (9 056 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och här finns 7 696 företag verksamma varav 559 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Danderyd finns det 4 929 aktiebolag, 153 handelsbolag, 72 kommanditbolag och 1 881 enskilda firmor samt 661 övriga bolag.

  • I Danderyds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 50 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 929 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 229 KSEK vilket är 60,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 25 konkurser skett men 559 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Danderyds kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 437 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 3 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Danderyds kommun på plats 12 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 25 st vilket räknat per invånare placerar Danderyds kommun på plats 28 av 290.
  • Danderyds kommun har 32 890 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 369 465 KSEK, vilket ger 984 KSEK per invånare och placerar Danderyd på plats 36 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Danderyds kommun blir detta 325 545 KSEK och per invånare 10 KSEK, vilket placerar Danderyd på plats 280 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Danderyds kommun har 22 601 603 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 17 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 598 458 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Danderyds kommuns aktiebolag plats 25 av 290 vad gäller inbetald skatt.