Företag i Degerfors kommun (1 000 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Degerfors kommun ligger i Örebro län och här finns 1 039 företag verksamma varav 72 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Degerfors finns det 262 aktiebolag, 30 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 528 enskilda firmor samt 215 övriga bolag.

  • I Degerfors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 262 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 334 KSEK vilket är 63,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 72 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Degerfors kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 17 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 253 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Degerfors kommun på plats 284 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Degerfors kommun på plats 272 av 290.
  • Degerfors kommun har 9 621 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 431 493 KSEK, vilket ger 149 KSEK per invånare och placerar Degerfors på plats 287 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Degerfors kommun blir detta 147 110 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Degerfors på plats 263 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Degerfors kommun har 591 650 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 254 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 29 982 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Degerfors kommuns aktiebolag plats 260 av 290 vad gäller inbetald skatt.