Företag i Dorotea kommun (591 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och här finns 725 företag verksamma varav 37 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Dorotea finns det 122 aktiebolag, 3 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 396 enskilda firmor samt 203 övriga bolag.

  • I Dorotea kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 122 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 554 KSEK vilket är 54,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 37 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Dorotea kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 13 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 170 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Dorotea kommun på plats 26 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Dorotea kommun på plats 29 av 290.
  • Dorotea kommun har 2 655 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 915 328 KSEK, vilket ger 345 KSEK per invånare och placerar Dorotea på plats 222 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Dorotea kommun blir detta 94 103 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Dorotea på plats 137 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Dorotea kommun har 211 237 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 231 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 7 914 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Dorotea kommuns aktiebolag plats 259 av 290 vad gäller inbetald skatt.