Företag i Dorotea kommun (606 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Dorotea kommun ligger i Västerbottens län och här finns 733 företag verksamma varav 30 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Dorotea finns det 116 aktiebolag, 4 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 411 enskilda firmor samt 201 övriga bolag.

  • I Dorotea kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 116 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 558 KSEK vilket är 56,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 30 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Dorotea kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 20 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Dorotea kommun på plats 130 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Dorotea kommun på plats 163 av 290.
  • Dorotea kommun har 2 655 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 816 272 KSEK, vilket ger 307 KSEK per invånare och placerar Dorotea på plats 224 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Dorotea kommun blir detta 92 186 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Dorotea på plats 142 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Dorotea kommun har 209 250 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 234 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 16 839 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Dorotea kommuns aktiebolag plats 132 av 290 vad gäller inbetald skatt.