Företag i Eda kommun (1 023 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eda kommun ligger i Värmlands län och här finns 2 085 företag verksamma varav 101 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eda finns det 341 aktiebolag, 26 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 1 310 enskilda firmor samt 400 övriga bolag.

  • I Eda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 341 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 446 KSEK vilket är 1,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 101 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eda kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 155 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 23 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eda kommun på plats 80 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Eda kommun på plats 8 av 290.
  • Eda kommun har 8 621 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 515 252 KSEK, vilket ger 640 KSEK per invånare och placerar Eda på plats 98 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eda kommun blir detta 831 031 KSEK och per invånare 96 KSEK, vilket placerar Eda på plats 27 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eda kommun har 626 765 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 240 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 115 550 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eda kommuns aktiebolag plats 41 av 290 vad gäller inbetald skatt.