Företag i Ekerö kommun (5 175 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och här finns 4 858 företag verksamma varav 325 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ekerö finns det 2 338 aktiebolag, 128 handelsbolag, 30 kommanditbolag och 1 715 enskilda firmor samt 647 övriga bolag.

  • I Ekerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 338 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 229 KSEK vilket är 82,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 11 konkurser skett men 325 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ekerö kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 114 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 205 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ekerö kommun på plats 88 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 11 st vilket räknat per invånare placerar Ekerö kommun på plats 168 av 290.
  • Ekerö kommun har 27 692 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 919 614 KSEK, vilket ger 250 KSEK per invånare och placerar Ekerö på plats 267 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ekerö kommun blir detta 655 497 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Ekerö på plats 215 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ekerö kommun har 3 082 709 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 191 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 148 722 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ekerö kommuns aktiebolag plats 165 av 290 vad gäller inbetald skatt.