Företag i Ekerö kommun (5 293 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och här finns 4 873 företag verksamma varav 383 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ekerö finns det 2 274 aktiebolag, 138 handelsbolag, 35 kommanditbolag och 1 786 enskilda firmor samt 640 övriga bolag.

  • I Ekerö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 274 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 3 240 KSEK vilket är 81,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 383 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ekerö kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 106 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 233 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ekerö kommun på plats 48 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Ekerö kommun på plats 66 av 290.
  • Ekerö kommun har 27 692 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 506 051 KSEK, vilket ger 235 KSEK per invånare och placerar Ekerö på plats 264 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ekerö kommun blir detta 340 977 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Ekerö på plats 275 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ekerö kommun har 2 442 481 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 225 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 135 017 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ekerö kommuns aktiebolag plats 179 av 290 vad gäller inbetald skatt.