Företag i Eksjö kommun (2 437 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 895 företag verksamma varav 183 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eksjö finns det 809 aktiebolag, 52 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 491 enskilda firmor samt 537 övriga bolag.

  • I Eksjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 809 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 222 KSEK vilket är 29,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 183 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eksjö kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 97 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 187 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eksjö kommun på plats 192 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Eksjö kommun på plats 177 av 290.
  • Eksjö kommun har 17 434 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 739 052 KSEK, vilket ger 501 KSEK per invånare och placerar Eksjö på plats 117 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eksjö kommun blir detta 1 345 178 KSEK och per invånare 77 KSEK, vilket placerar Eksjö på plats 40 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eksjö kommun har 2 747 388 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 106 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 186 560 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eksjö kommuns aktiebolag plats 59 av 290 vad gäller inbetald skatt.