Företag i Eksjö kommun (2 428 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eksjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 904 företag verksamma varav 197 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eksjö finns det 837 aktiebolag, 45 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 484 enskilda firmor samt 533 övriga bolag.

  • I Eksjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 18 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 837 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 528 KSEK vilket är 31,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 197 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eksjö kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 85 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 193 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eksjö kommun på plats 112 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Eksjö kommun på plats 280 av 290.
  • Eksjö kommun har 17 434 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 9 596 567 KSEK, vilket ger 550 KSEK per invånare och placerar Eksjö på plats 127 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eksjö kommun blir detta 1 077 073 KSEK och per invånare 62 KSEK, vilket placerar Eksjö på plats 60 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eksjö kommun har 2 680 922 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 118 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 131 014 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eksjö kommuns aktiebolag plats 109 av 290 vad gäller inbetald skatt.