Företag i Emmaboda kommun (1 667 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och här finns 1 750 företag verksamma varav 97 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Emmaboda finns det 329 aktiebolag, 24 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 121 enskilda firmor samt 272 övriga bolag.

  • I Emmaboda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 329 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 341 KSEK vilket är 55,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 97 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Emmaboda kommun är 12,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 132 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Emmaboda kommun på plats 169 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Emmaboda kommun på plats 247 av 290.
  • Emmaboda kommun har 9 349 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 473 924 KSEK, vilket ger 906 KSEK per invånare och placerar Emmaboda på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Emmaboda kommun blir detta 399 898 KSEK och per invånare 43 KSEK, vilket placerar Emmaboda på plats 106 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Emmaboda kommun har 1 950 826 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 82 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 73 186 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Emmaboda kommuns aktiebolag plats 103 av 290 vad gäller inbetald skatt.