Företag i Emmaboda kommun (1 688 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Emmaboda kommun ligger i Kalmar län och här finns 1 751 företag verksamma varav 92 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Emmaboda finns det 321 aktiebolag, 26 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 129 enskilda firmor samt 271 övriga bolag.

  • I Emmaboda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 321 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 25 283 KSEK vilket är 45,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 92 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Emmaboda kommun är 12,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 39 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 226 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Emmaboda kommun på plats 220 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Emmaboda kommun på plats 249 av 290.
  • Emmaboda kommun har 9 349 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 433 097 KSEK, vilket ger 795 KSEK per invånare och placerar Emmaboda på plats 46 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Emmaboda kommun blir detta 433 780 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Emmaboda på plats 92 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Emmaboda kommun har 1 112 868 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 175 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 69 592 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Emmaboda kommuns aktiebolag plats 102 av 290 vad gäller inbetald skatt.