Företag i Enköpings kommun (6 956 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

F

G

H

J

R

S

V

Ö

Snabbfakta

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och här finns 7 193 företag verksamma varav 571 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Enköping finns det 2 615 aktiebolag, 156 handelsbolag, 53 kommanditbolag och 3 103 enskilda firmor samt 1 266 övriga bolag.

  • I Enköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 27 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 615 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 420 KSEK vilket är 63,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 26 konkurser skett men 571 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Enköpings kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 462 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 85 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Enköpings kommun på plats 69 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 26 st vilket räknat per invånare placerar Enköpings kommun på plats 57 av 290.
  • Enköpings kommun har 43 673 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 561 355 KSEK, vilket ger 333 KSEK per invånare och placerar Enköping på plats 206 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Enköpings kommun blir detta 1 142 940 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Enköping på plats 190 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Enköpings kommun har 9 412 826 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 75 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 251 798 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Enköpings kommuns aktiebolag plats 145 av 290 vad gäller inbetald skatt.