Företag i Enköpings kommun (6 987 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

E

F

G

H

J

R

S

V

Ö

Snabbfakta

Enköpings kommun ligger i Uppsala län och här finns 7 253 företag verksamma varav 477 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Enköping finns det 2 724 aktiebolag, 146 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 3 064 enskilda firmor samt 1 271 övriga bolag.

  • I Enköpings kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 724 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 488 KSEK vilket är 64,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 22 konkurser skett men 477 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Enköpings kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 472 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 65 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Enköpings kommun på plats 131 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 22 st vilket räknat per invånare placerar Enköpings kommun på plats 114 av 290.
  • Enköpings kommun har 43 673 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 967 534 KSEK, vilket ger 366 KSEK per invånare och placerar Enköping på plats 209 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Enköpings kommun blir detta 1 084 898 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Enköping på plats 207 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Enköpings kommun har 8 592 216 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 88 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 229 973 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Enköpings kommuns aktiebolag plats 173 av 290 vad gäller inbetald skatt.