Företag i Eskilstuna kommun (10 620 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

E

H

J

K

M

N

S

T

V

Ä

Snabbfakta

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och här finns 11 807 företag verksamma varav 1 052 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eskilstuna finns det 4 998 aktiebolag, 207 handelsbolag, 88 kommanditbolag och 4 169 enskilda firmor samt 2 345 övriga bolag.

  • I Eskilstuna kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 46 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 998 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 458 KSEK vilket är 17,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 65 konkurser skett men 1 052 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eskilstuna kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 740 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 150 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eskilstuna kommun på plats 211 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 65 st vilket räknat per invånare placerar Eskilstuna kommun på plats 47 av 290.
  • Eskilstuna kommun har 104 616 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 88 847 790 KSEK, vilket ger 849 KSEK per invånare och placerar Eskilstuna på plats 37 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eskilstuna kommun blir detta 11 552 405 KSEK och per invånare 110 KSEK, vilket placerar Eskilstuna på plats 17 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eskilstuna kommun har 16 078 003 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 113 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 491 795 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eskilstuna kommuns aktiebolag plats 188 av 290 vad gäller inbetald skatt.