Företag i Eskilstuna kommun (10 592 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

E

H

J

K

M

N

S

T

V

Ä

Snabbfakta

Eskilstuna kommun ligger i Södermanlands län och här finns 11 809 företag verksamma varav 996 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eskilstuna finns det 5 147 aktiebolag, 190 handelsbolag, 78 kommanditbolag och 4 045 enskilda firmor samt 2 349 övriga bolag.

  • I Eskilstuna kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 57 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 147 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 361 KSEK vilket är 22,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 66 konkurser skett men 996 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eskilstuna kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 628 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 166 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eskilstuna kommun på plats 211 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 66 st vilket räknat per invånare placerar Eskilstuna kommun på plats 61 av 290.
  • Eskilstuna kommun har 104 616 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 102 703 801 KSEK, vilket ger 982 KSEK per invånare och placerar Eskilstuna på plats 37 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eskilstuna kommun blir detta 14 038 690 KSEK och per invånare 134 KSEK, vilket placerar Eskilstuna på plats 16 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eskilstuna kommun har 18 472 894 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 105 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 616 188 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eskilstuna kommuns aktiebolag plats 150 av 290 vad gäller inbetald skatt.