Företag i Eslövs kommun (4 133 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eslövs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 438 företag verksamma varav 326 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eslöv finns det 1 585 aktiebolag, 93 handelsbolag, 25 kommanditbolag och 2 028 enskilda firmor samt 707 övriga bolag.

  • I Eslövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 585 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 262 KSEK vilket är 44,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 326 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eslövs kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 173 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 172 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eslövs kommun på plats 194 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Eslövs kommun på plats 232 av 290.
  • Eslövs kommun har 33 118 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 859 073 KSEK, vilket ger 449 KSEK per invånare och placerar Eslöv på plats 166 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eslövs kommun blir detta 642 086 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Eslöv på plats 246 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eslövs kommun har 5 238 942 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 115 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 125 829 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eslövs kommuns aktiebolag plats 231 av 290 vad gäller inbetald skatt.