Företag i Eslövs kommun (4 200 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Eslövs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 438 företag verksamma varav 356 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Eslöv finns det 1 531 aktiebolag, 107 handelsbolag, 26 kommanditbolag och 2 078 enskilda firmor samt 696 övriga bolag.

  • I Eslövs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 531 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 731 KSEK vilket är 38,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 356 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Eslövs kommun är 9,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 197 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 176 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Eslövs kommun på plats 170 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Eslövs kommun på plats 167 av 290.
  • Eslövs kommun har 33 118 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 240 528 KSEK, vilket ger 430 KSEK per invånare och placerar Eslöv på plats 150 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Eslövs kommun blir detta 808 064 KSEK och per invånare 24 KSEK, vilket placerar Eslöv på plats 202 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Eslövs kommun har 4 936 420 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 118 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 156 546 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Eslövs kommuns aktiebolag plats 187 av 290 vad gäller inbetald skatt.