Företag i Essunga kommun (1 171 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 251 företag verksamma varav 61 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Essunga finns det 268 aktiebolag, 12 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 755 enskilda firmor samt 211 övriga bolag.

  • I Essunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 268 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 161 KSEK vilket är 13,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 61 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Essunga kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 73 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 49 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Essunga kommun på plats 167 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Essunga kommun på plats 11 av 290.
  • Essunga kommun har 5 634 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 653 878 KSEK, vilket ger 649 KSEK per invånare och placerar Essunga på plats 76 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Essunga kommun blir detta 142 341 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Essunga på plats 193 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Essunga kommun har 484 838 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 226 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 437 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Essunga kommuns aktiebolag plats 229 av 290 vad gäller inbetald skatt.