Företag i Essunga kommun (1 136 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Essunga kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 227 företag verksamma varav 46 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Essunga finns det 266 aktiebolag, 11 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 734 enskilda firmor samt 212 övriga bolag.

  • I Essunga kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 266 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 092 KSEK vilket är 4,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 46 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Essunga kommun är 10,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 31 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 178 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Essunga kommun på plats 258 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Essunga kommun på plats 192 av 290.
  • Essunga kommun har 5 634 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 677 471 KSEK, vilket ger 830 KSEK per invånare och placerar Essunga på plats 55 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Essunga kommun blir detta 214 925 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Essunga på plats 120 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Essunga kommun har 506 211 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 216 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 31 986 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Essunga kommuns aktiebolag plats 159 av 290 vad gäller inbetald skatt.