Företag i Färgelanda kommun (1 264 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Färgelanda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 298 företag verksamma varav 69 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Färgelanda finns det 250 aktiebolag, 18 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 806 enskilda firmor samt 221 övriga bolag.

  • I Färgelanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 0 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 250 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 095 KSEK vilket är 72,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 69 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Färgelanda kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 24 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 219 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Färgelanda kommun på plats 155 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Färgelanda kommun på plats 29 av 290.
  • Färgelanda kommun har 6 602 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 125 957 KSEK, vilket ger 171 KSEK per invånare och placerar Färgelanda på plats 286 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Färgelanda kommun blir detta 52 780 KSEK och per invånare 8 KSEK, vilket placerar Färgelanda på plats 288 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Färgelanda kommun har 349 685 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 266 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 13 340 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Färgelanda kommuns aktiebolag plats 280 av 290 vad gäller inbetald skatt.