Företag i Fagersta kommun (1 199 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 320 företag verksamma varav 104 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Fagersta finns det 494 aktiebolag, 27 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 440 enskilda firmor samt 353 övriga bolag.

  • I Fagersta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 494 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 56 566 KSEK vilket är 209,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 104 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Fagersta kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -33 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 278 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Fagersta kommun på plats 268 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Fagersta kommun på plats 102 av 290.
  • Fagersta kommun har 13 391 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 25 511 323 KSEK, vilket ger 1 905 KSEK per invånare och placerar Fagersta på plats 10 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Fagersta kommun blir detta 4 529 332 KSEK och per invånare 338 KSEK, vilket placerar Fagersta på plats 4 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Fagersta kommun har 469 216 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 281 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 440 436 KSEK i skatt, vilket ger 33 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Fagersta kommuns aktiebolag plats 14 av 290 vad gäller inbetald skatt.