Företag i Fagersta kommun (1 215 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Fagersta kommun ligger i Västmanlands län och här finns 1 336 företag verksamma varav 118 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Fagersta finns det 491 aktiebolag, 27 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 459 enskilda firmor samt 354 övriga bolag.

  • I Fagersta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 13 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 491 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 49 451 KSEK vilket är 183,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 118 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Fagersta kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 0 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 269 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Fagersta kommun på plats 253 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Fagersta kommun på plats 206 av 290.
  • Fagersta kommun har 13 391 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 560 510 KSEK, vilket ger 1 610 KSEK per invånare och placerar Fagersta på plats 11 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Fagersta kommun blir detta 3 939 960 KSEK och per invånare 294 KSEK, vilket placerar Fagersta på plats 5 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Fagersta kommun har 275 330 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 289 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 441 755 KSEK i skatt, vilket ger 33 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Fagersta kommuns aktiebolag plats 10 av 290 vad gäller inbetald skatt.