Företag i Falkenbergs kommun (7 748 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

G

H

L

M

R

S

T

U

V

Ä

Snabbfakta

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 8 408 företag verksamma varav 545 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falkenberg finns det 3 330 aktiebolag, 143 handelsbolag, 36 kommanditbolag och 3 491 enskilda firmor samt 1 408 övriga bolag.

  • I Falkenbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 62 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 330 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 864 KSEK vilket är 40,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 545 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falkenbergs kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 595 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 41 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falkenbergs kommun på plats 61 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Falkenbergs kommun på plats 192 av 290.
  • Falkenbergs kommun har 44 123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 939 270 KSEK, vilket ger 747 KSEK per invånare och placerar Falkenberg på plats 75 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falkenbergs kommun blir detta 2 199 853 KSEK och per invånare 50 KSEK, vilket placerar Falkenberg på plats 84 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falkenbergs kommun har 11 327 576 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 61 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 514 743 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falkenbergs kommuns aktiebolag plats 52 av 290 vad gäller inbetald skatt.