Företag i Falkenbergs kommun (7 696 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

F

G

H

L

M

R

S

T

U

V

Ä

Snabbfakta

Falkenbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 8 295 företag verksamma varav 599 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falkenberg finns det 3 194 aktiebolag, 159 handelsbolag, 40 kommanditbolag och 3 508 enskilda firmor samt 1 394 övriga bolag.

  • I Falkenbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 54 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 194 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 260 KSEK vilket är 41,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 599 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falkenbergs kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 291 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 162 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falkenbergs kommun på plats 58 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Falkenbergs kommun på plats 165 av 290.
  • Falkenbergs kommun har 44 123 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 221 240 KSEK, vilket ger 662 KSEK per invånare och placerar Falkenberg på plats 73 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falkenbergs kommun blir detta 1 972 831 KSEK och per invånare 45 KSEK, vilket placerar Falkenberg på plats 102 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falkenbergs kommun har 11 214 954 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 58 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 390 932 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falkenbergs kommuns aktiebolag plats 78 av 290 vad gäller inbetald skatt.