Företag i Falu kommun (19 101 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

F

G

H

L

S

T

Å

Snabbfakta

Falu kommun ligger i Dalarnas län och här finns 10 717 företag verksamma varav 817 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falun finns det 3 810 aktiebolag, 179 handelsbolag, 40 kommanditbolag och 4 665 enskilda firmor samt 2 023 övriga bolag.

  • I Falu kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 50 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 810 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 235 KSEK vilket är 4,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 26 konkurser skett men 817 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falu kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 690 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 70 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falu kommun på plats 37 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 26 st vilket räknat per invånare placerar Falu kommun på plats 128 av 290.
  • Falu kommun har 58 248 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 60 356 386 KSEK, vilket ger 1 036 KSEK per invånare och placerar Falun på plats 23 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falu kommun blir detta 2 540 176 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Falun på plats 104 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falu kommun har 30 833 085 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 21 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 496 382 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falu kommuns aktiebolag plats 81 av 290 vad gäller inbetald skatt.