Företag i Falu kommun (19 753 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

E

F

G

H

L

S

T

Å

Snabbfakta

Falu kommun ligger i Dalarnas län och här finns 10 786 företag verksamma varav 845 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Falun finns det 3 941 aktiebolag, 163 handelsbolag, 45 kommanditbolag och 4 620 enskilda firmor samt 2 017 övriga bolag.

  • I Falu kommun finns det 2 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 48 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 941 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 404 KSEK vilket är 5,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 30 konkurser skett men 845 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Falu kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -322 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 286 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Falu kommun på plats 23 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 30 st vilket räknat per invånare placerar Falu kommun på plats 105 av 290.
  • Falu kommun har 58 248 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 67 273 860 KSEK, vilket ger 1 155 KSEK per invånare och placerar Falun på plats 25 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Falu kommun blir detta 7 489 980 KSEK och per invånare 129 KSEK, vilket placerar Falun på plats 18 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Falu kommun har 29 246 091 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 28 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 405 649 KSEK i skatt, vilket ger 24 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Falu kommuns aktiebolag plats 18 av 290 vad gäller inbetald skatt.