Företag i Filipstads kommun (1 133 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 407 företag verksamma varav 78 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Filipstad finns det 312 aktiebolag, 24 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 631 enskilda firmor samt 433 övriga bolag.

  • I Filipstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 312 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 058 KSEK vilket är 36,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 78 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Filipstads kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 49 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 217 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Filipstads kommun på plats 284 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Filipstads kommun på plats 221 av 290.
  • Filipstads kommun har 10 789 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 118 238 KSEK, vilket ger 289 KSEK per invånare och placerar Filipstad på plats 234 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Filipstads kommun blir detta 235 854 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Filipstad på plats 223 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Filipstads kommun har 382 566 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 282 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 434 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Filipstads kommuns aktiebolag plats 209 av 290 vad gäller inbetald skatt.