Företag i Filipstads kommun (1 121 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Filipstads kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 404 företag verksamma varav 75 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Filipstad finns det 321 aktiebolag, 22 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 621 enskilda firmor samt 432 övriga bolag.

  • I Filipstads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 321 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 353 KSEK vilket är 37,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 75 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Filipstads kommun är 11,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 14 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 252 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Filipstads kommun på plats 277 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Filipstads kommun på plats 84 av 290.
  • Filipstads kommun har 10 789 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 292 398 KSEK, vilket ger 305 KSEK per invånare och placerar Filipstad på plats 237 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Filipstads kommun blir detta 280 546 KSEK och per invånare 26 KSEK, vilket placerar Filipstad på plats 199 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Filipstads kommun har 340 122 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 285 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 67 990 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Filipstads kommuns aktiebolag plats 134 av 290 vad gäller inbetald skatt.