Företag i Finspångs kommun (2 135 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 289 företag verksamma varav 142 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Finspång finns det 692 aktiebolag, 30 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 1 024 enskilda firmor samt 533 övriga bolag.

  • I Finspångs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 692 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 34 942 KSEK vilket är 100,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 142 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Finspångs kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 222 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 87 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Finspångs kommun på plats 289 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Finspångs kommun på plats 288 av 290.
  • Finspångs kommun har 21 515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 734 046 KSEK, vilket ger 1 010 KSEK per invånare och placerar Finspång på plats 25 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Finspångs kommun blir detta 2 332 118 KSEK och per invånare 108 KSEK, vilket placerar Finspång på plats 18 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Finspångs kommun har 2 516 118 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 177 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 529 289 KSEK i skatt, vilket ger 25 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Finspångs kommuns aktiebolag plats 15 av 290 vad gäller inbetald skatt.