Företag i Finspångs kommun (2 065 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Finspångs kommun ligger i Östergötlands län och här finns 2 254 företag verksamma varav 108 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Finspång finns det 712 aktiebolag, 30 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 985 enskilda firmor samt 519 övriga bolag.

  • I Finspångs kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 712 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 34 052 KSEK vilket är 85,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 108 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Finspångs kommun är 11,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 248 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 59 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Finspångs kommun på plats 290 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Finspångs kommun på plats 260 av 290.
  • Finspångs kommun har 21 515 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 576 703 KSEK, vilket ger 1 049 KSEK per invånare och placerar Finspång på plats 30 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Finspångs kommun blir detta 811 324 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Finspång på plats 128 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Finspångs kommun har 3 490 832 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 113 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 141 211 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Finspångs kommuns aktiebolag plats 126 av 290 vad gäller inbetald skatt.