Företag i Flens kommun (2 013 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Flens kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2 407 företag verksamma varav 151 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Flen finns det 685 aktiebolag, 37 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 1 075 enskilda firmor samt 593 övriga bolag.

  • I Flens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 685 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 108 KSEK vilket är 65,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 12 konkurser skett men 151 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Flens kommun är 11,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 118 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 161 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Flens kommun på plats 253 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 12 st vilket räknat per invånare placerar Flens kommun på plats 29 av 290.
  • Flens kommun har 16 928 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 798 964 KSEK, vilket ger 224 KSEK per invånare och placerar Flen på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Flens kommun blir detta 202 838 KSEK och per invånare 12 KSEK, vilket placerar Flen på plats 275 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Flens kommun har 2 330 278 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 137 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 38 280 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Flens kommuns aktiebolag plats 278 av 290 vad gäller inbetald skatt.