Företag i Flens kommun (2,034 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Flens kommun ligger i Södermanlands län och här finns 2,415 företag verksamma varav 171 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Flen finns det 683 aktiebolag, 38 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1,095 enskilda firmor samt 583 övriga bolag.

  • I Flens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 683 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6,920 KSEK vilket är 65.3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 9 konkurser skett men 171 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Flens kommun är 12.0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har -7 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 261 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Flens kommun på plats 169 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 9 st vilket räknat per invånare placerar Flens kommun på plats 93 av 290.
  • Flens kommun har 16,928 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4,331,642 KSEK, vilket ger 256 KSEK per invånare och placerar Flen på plats 265 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Flens kommun blir detta 294,238 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Flen på plats 255 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Flens kommun har 2,165,515 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 156 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43,711 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Flens kommuns aktiebolag plats 274 av 290 vad gäller inbetald skatt.