Företag i Gällivare kommun (2 632 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och här finns 3 084 företag verksamma varav 167 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gällivare finns det 912 aktiebolag, 31 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 1 559 enskilda firmor samt 581 övriga bolag.

  • I Gällivare kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 912 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 843 KSEK vilket är 49,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 167 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gällivare kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 180 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 93 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gällivare kommun på plats 232 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Gällivare kommun på plats 79 av 290.
  • Gällivare kommun har 17 863 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 021 328 KSEK, vilket ger 393 KSEK per invånare och placerar Gällivare på plats 180 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gällivare kommun blir detta 607 308 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Gällivare på plats 148 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gällivare kommun har 2 277 751 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 158 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 95 486 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gällivare kommuns aktiebolag plats 163 av 290 vad gäller inbetald skatt.