Företag i Gällivare kommun (2 609 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gällivare kommun ligger i Norrbottens län och här finns 3 097 företag verksamma varav 185 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gällivare finns det 952 aktiebolag, 34 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 1 529 enskilda firmor samt 579 övriga bolag.

  • I Gällivare kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 952 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 911 KSEK vilket är 51,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 185 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gällivare kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 197 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 63 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gällivare kommun på plats 161 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Gällivare kommun på plats 35 av 290.
  • Gällivare kommun har 17 863 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 7 556 152 KSEK, vilket ger 423 KSEK per invånare och placerar Gällivare på plats 184 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gällivare kommun blir detta 611 042 KSEK och per invånare 34 KSEK, vilket placerar Gällivare på plats 145 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gällivare kommun har 2 255 667 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 162 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 93 276 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gällivare kommuns aktiebolag plats 171 av 290 vad gäller inbetald skatt.