Företag i Gävle kommun (12 124 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

F

G

H

N

O

V

Snabbfakta

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 12 831 företag verksamma varav 959 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gävle finns det 5 724 aktiebolag, 192 handelsbolag, 55 kommanditbolag och 4 208 enskilda firmor samt 2 652 övriga bolag.

  • I Gävle kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 78 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 724 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 364 KSEK vilket är 26,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 58 konkurser skett men 959 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gävle kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 194 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 254 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gävle kommun på plats 217 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 58 st vilket räknat per invånare placerar Gävle kommun på plats 81 av 290.
  • Gävle kommun har 100 550 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 69 119 006 KSEK, vilket ger 687 KSEK per invånare och placerar Gävle på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gävle kommun blir detta 4 583 709 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Gävle på plats 96 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gävle kommun har 21 370 970 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 78 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 41 386 KSEK i skatt, vilket ger - 0 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gävle kommuns aktiebolag plats 288 av 290 vad gäller inbetald skatt.