Företag i Gävle kommun (12 221 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

F

G

H

N

O

V

Snabbfakta

Gävle kommun ligger i Gävleborgs län och här finns 12 835 företag verksamma varav 1 057 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gävle finns det 5 607 aktiebolag, 219 handelsbolag, 61 kommanditbolag och 4 310 enskilda firmor samt 2 638 övriga bolag.

  • I Gävle kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 73 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 607 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 066 KSEK vilket är 25,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 71 konkurser skett men 1 057 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gävle kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 740 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 142 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gävle kommun på plats 194 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 71 st vilket räknat per invånare placerar Gävle kommun på plats 23 av 290.
  • Gävle kommun har 100 550 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 63 929 630 KSEK, vilket ger 636 KSEK per invånare och placerar Gävle på plats 82 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gävle kommun blir detta 3 552 422 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Gävle på plats 138 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gävle kommun har 23 466 400 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 64 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 132 092 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gävle kommuns aktiebolag plats 55 av 290 vad gäller inbetald skatt.