Företag i Göteborgs kommun-Öster (13,291 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100,960 företag verksamma varav 11,297 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 55,235 aktiebolag, 2,160 handelsbolag, 2,115 kommanditbolag och 26,204 enskilda firmor samt 15,246 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 22 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1,109 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 55,235 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 30,884 KSEK vilket är 54.9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 407 konkurser skett men 11,297 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9.1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 26,168 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 5 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 7 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 407 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 42 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563,439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1,523,318,409 KSEK, vilket ger 2,704 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 68,103,463 KSEK och per invånare 121 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 19 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1,051,008,257 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 20,576,333 KSEK i skatt, vilket ger 37 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.