Företag i Göteborgs kommun-Centrum (23 872 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

G

M

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 454 företag verksamma varav 11 382 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 743 aktiebolag, 2 203 handelsbolag, 2 151 kommanditbolag och 26 059 enskilda firmor samt 15 298 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 20 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 087 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 743 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 866 KSEK vilket är 58,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 400 konkurser skett men 11 382 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 17 941 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 9 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 7 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 400 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 36 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 401 026 035 KSEK, vilket ger 2 487 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 61 380 541 KSEK och per invånare 109 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 27 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 034 915 654 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 716 551 KSEK i skatt, vilket ger 33 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 13 av 290 vad gäller inbetald skatt.