Företag i Göteborgs kommun-Nordost (7 853 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

G

N

O

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 100 517 företag verksamma varav 11 363 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 54 814 aktiebolag, 2 205 handelsbolag, 2 149 kommanditbolag och 26 047 enskilda firmor samt 15 302 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 20 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 088 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 54 814 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 845 KSEK vilket är 58,3 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 397 konkurser skett men 11 363 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 17 763 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 7 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 7 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 397 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 38 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 402 286 802 KSEK, vilket ger 2 489 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 6 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 61 358 195 KSEK och per invånare 109 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 28 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 035 763 245 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 6 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 18 718 846 KSEK i skatt, vilket ger 33 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 13 av 290 vad gäller inbetald skatt.