Företag i Göteborgs kommun-Nordost (7 752 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

G

N

O

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 99 297 företag verksamma varav 11 699 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 52 819 aktiebolag, 2 385 handelsbolag, 2 209 kommanditbolag och 26 584 enskilda firmor samt 15 300 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 16 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 964 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 52 819 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 26 998 KSEK vilket är 54,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 361 konkurser skett men 11 699 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 11 633 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 15 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 8 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 361 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 43 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 243 883 540 KSEK, vilket ger 2 208 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 68 991 331 KSEK och per invånare 122 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 15 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 996 468 652 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 17 525 547 KSEK i skatt, vilket ger 31 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 11 av 290 vad gäller inbetald skatt.