Företag i Göteborgs kommun-Väster (16 372 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

A

B

D

H

K

S

V

Snabbfakta

Göteborgs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 101 026 företag verksamma varav 11 417 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Göteborg finns det 55 410 aktiebolag, 2 185 handelsbolag, 2 133 kommanditbolag och 26 022 enskilda firmor samt 15 276 övriga bolag.

  • I Göteborgs kommun finns det 22 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 095 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 55 410 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 852 KSEK vilket är 57,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 377 konkurser skett men 11 417 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Göteborgs kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 16 666 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 8 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Göteborgs kommun på plats 7 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 377 st vilket räknat per invånare placerar Göteborgs kommun på plats 48 av 290.
  • Göteborgs kommun har 563 439 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 422 068 898 KSEK, vilket ger 2 524 KSEK per invånare och placerar Göteborg på plats 7 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Göteborgs kommun blir detta 58 612 487 KSEK och per invånare 104 KSEK, vilket placerar Göteborg på plats 26 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Göteborgs kommun har 1 112 213 490 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 5 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 19 811 051 KSEK i skatt, vilket ger 35 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Göteborgs kommuns aktiebolag plats 13 av 290 vad gäller inbetald skatt.