Företag i Götene kommun (1 989 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 232 företag verksamma varav 152 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Götene finns det 578 aktiebolag, 47 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 1 129 enskilda firmor samt 460 övriga bolag.

  • I Götene kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 11 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 578 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 810 KSEK vilket är 8,1 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 152 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Götene kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 336 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 12 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Götene kommun på plats 103 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Götene kommun på plats 280 av 290.
  • Götene kommun har 13 217 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 301 078 KSEK, vilket ger 779 KSEK per invånare och placerar Götene på plats 67 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Götene kommun blir detta 427 612 KSEK och per invånare 32 KSEK, vilket placerar Götene på plats 157 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Götene kommun har 1 998 033 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 122 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 48 183 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Götene kommuns aktiebolag plats 237 av 290 vad gäller inbetald skatt.