Företag i Götene kommun (2 014 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Götene kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 223 företag verksamma varav 139 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Götene finns det 568 aktiebolag, 54 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 123 enskilda firmor samt 457 övriga bolag.

  • I Götene kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 568 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 18 077 KSEK vilket är 3,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 139 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Götene kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 60 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 215 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Götene kommun på plats 192 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Götene kommun på plats 242 av 290.
  • Götene kommun har 13 217 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 8 930 030 KSEK, vilket ger 676 KSEK per invånare och placerar Götene på plats 71 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Götene kommun blir detta 411 485 KSEK och per invånare 31 KSEK, vilket placerar Götene på plats 159 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Götene kommun har 1 573 563 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 174 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 67 864 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Götene kommuns aktiebolag plats 168 av 290 vad gäller inbetald skatt.