Företag i Gagnefs kommun (2 011 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 091 företag verksamma varav 86 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gagnef finns det 508 aktiebolag, 29 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 1 169 enskilda firmor samt 380 övriga bolag.

  • I Gagnefs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 508 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 693 KSEK vilket är 58,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 86 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gagnefs kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 98 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 89 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gagnefs kommun på plats 251 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Gagnefs kommun på plats 220 av 290.
  • Gagnefs kommun har 10 253 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 569 356 KSEK, vilket ger 348 KSEK per invånare och placerar Gagnef på plats 216 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gagnefs kommun blir detta 291 411 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Gagnef på plats 180 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gagnefs kommun har 510 077 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 271 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 44 957 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gagnefs kommuns aktiebolag plats 203 av 290 vad gäller inbetald skatt.