Företag i Gagnefs kommun (2 058 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gagnefs kommun ligger i Dalarnas län och här finns 2 126 företag verksamma varav 98 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gagnef finns det 493 aktiebolag, 29 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 1 212 enskilda firmor samt 386 övriga bolag.

  • I Gagnefs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 493 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 761 KSEK vilket är 55,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 98 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gagnefs kommun är 10,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 36 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 238 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gagnefs kommun på plats 227 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Gagnefs kommun på plats 149 av 290.
  • Gagnefs kommun har 10 253 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 376 076 KSEK, vilket ger 329 KSEK per invånare och placerar Gagnef på plats 211 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gagnefs kommun blir detta 377 200 KSEK och per invånare 37 KSEK, vilket placerar Gagnef på plats 132 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gagnefs kommun har 328 572 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 282 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 47 248 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gagnefs kommuns aktiebolag plats 194 av 290 vad gäller inbetald skatt.