Företag i Gislaveds kommun (4 697 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5 035 företag verksamma varav 259 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gislaved finns det 1 766 aktiebolag, 62 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 465 enskilda firmor samt 725 övriga bolag.

  • I Gislaveds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 69 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 766 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 22 743 KSEK vilket är 30,4 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 259 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gislaveds kommun är 12,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 566 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 20 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gislaveds kommun på plats 257 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Gislaveds kommun på plats 92 av 290.
  • Gislaveds kommun har 29 620 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 36 888 918 KSEK, vilket ger 1 245 KSEK per invånare och placerar Gislaved på plats 15 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gislaveds kommun blir detta 3 414 177 KSEK och per invånare 115 KSEK, vilket placerar Gislaved på plats 16 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gislaveds kommun har 4 646 494 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 108 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 527 208 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gislaveds kommuns aktiebolag plats 24 av 290 vad gäller inbetald skatt.