Företag i Gislaveds kommun (4 681 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gislaveds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 5 049 företag verksamma varav 274 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gislaved finns det 1 817 aktiebolag, 53 handelsbolag, 17 kommanditbolag och 2 436 enskilda firmor samt 726 övriga bolag.

  • I Gislaveds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 79 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 817 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 24 509 KSEK vilket är 33,8 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 13 konkurser skett men 274 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gislaveds kommun är 12,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 130 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 188 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gislaveds kommun på plats 220 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 13 st vilket räknat per invånare placerar Gislaveds kommun på plats 145 av 290.
  • Gislaveds kommun har 29 620 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 41 616 531 KSEK, vilket ger 1 405 KSEK per invånare och placerar Gislaved på plats 19 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gislaveds kommun blir detta 3 413 736 KSEK och per invånare 115 KSEK, vilket placerar Gislaved på plats 24 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gislaveds kommun har 5 973 553 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 85 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 524 757 KSEK i skatt, vilket ger 18 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gislaveds kommuns aktiebolag plats 26 av 290 vad gäller inbetald skatt.