Företag i Gnesta kommun (1 812 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och här finns 1 803 företag verksamma varav 115 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnesta finns det 557 aktiebolag, 40 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 916 enskilda firmor samt 280 övriga bolag.

  • I Gnesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 557 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 849 KSEK vilket är 73,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 115 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnesta kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 76 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 148 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnesta kommun på plats 159 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Gnesta kommun på plats 89 av 290.
  • Gnesta kommun har 10 985 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 472 750 KSEK, vilket ger 225 KSEK per invånare och placerar Gnesta på plats 273 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnesta kommun blir detta 158 207 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Gnesta på plats 269 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnesta kommun har 1 480 192 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 142 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 32 038 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnesta kommuns aktiebolag plats 266 av 290 vad gäller inbetald skatt.