Företag i Gnesta kommun (1 799 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnesta kommun ligger i Södermanlands län och här finns 1 773 företag verksamma varav 114 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnesta finns det 545 aktiebolag, 46 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 897 enskilda firmor samt 276 övriga bolag.

  • I Gnesta kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 545 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 869 KSEK vilket är 72,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 114 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnesta kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 76 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 156 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnesta kommun på plats 190 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Gnesta kommun på plats 112 av 290.
  • Gnesta kommun har 10 985 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 337 052 KSEK, vilket ger 213 KSEK per invånare och placerar Gnesta på plats 272 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnesta kommun blir detta 160 290 KSEK och per invånare 15 KSEK, vilket placerar Gnesta på plats 269 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnesta kommun har 1 702 752 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 111 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 40 249 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnesta kommuns aktiebolag plats 242 av 290 vad gäller inbetald skatt.