Företag i Gnosjö kommun (1 619 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 704 företag verksamma varav 94 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnosjö finns det 710 aktiebolag, 19 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 752 enskilda firmor samt 221 övriga bolag.

  • I Gnosjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 35 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 710 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 005 KSEK vilket är 60,6 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 94 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnosjö kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 264 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 8 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnosjö kommun på plats 229 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Gnosjö kommun på plats 135 av 290.
  • Gnosjö kommun har 9 701 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 18 371 426 KSEK, vilket ger 1 894 KSEK per invånare och placerar Gnosjö på plats 8 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnosjö kommun blir detta 2 937 775 KSEK och per invånare 303 KSEK, vilket placerar Gnosjö på plats 3 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnosjö kommun har 2 202 652 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 69 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 259 467 KSEK i skatt, vilket ger 27 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnosjö kommuns aktiebolag plats 12 av 290 vad gäller inbetald skatt.