Företag i Gnosjö kommun (1 626 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län och här finns 1 709 företag verksamma varav 119 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gnosjö finns det 741 aktiebolag, 15 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 730 enskilda firmor samt 221 övriga bolag.

  • I Gnosjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 43 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 741 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 28 083 KSEK vilket är 52,9 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 119 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gnosjö kommun är 14,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 239 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 14 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gnosjö kommun på plats 61 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Gnosjö kommun på plats 254 av 290.
  • Gnosjö kommun har 9 701 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 124 850 KSEK, vilket ger 1 971 KSEK per invånare och placerar Gnosjö på plats 9 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gnosjö kommun blir detta 2 323 249 KSEK och per invånare 239 KSEK, vilket placerar Gnosjö på plats 7 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gnosjö kommun har 2 227 959 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 74 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 260 505 KSEK i skatt, vilket ger 27 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gnosjö kommuns aktiebolag plats 17 av 290 vad gäller inbetald skatt.