Företag i Gotlands kommun (11 654 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

F

G

H

K

L

R

S

T

V

Snabbfakta

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och här finns 12 757 företag verksamma varav 717 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gotland finns det 4 185 aktiebolag, 222 handelsbolag, 51 kommanditbolag och 5 535 enskilda firmor samt 2 764 övriga bolag.

  • I Gotlands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 45 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 185 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 587 KSEK vilket är 53,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 717 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gotlands kommun är 10,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 173 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 226 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gotlands kommun på plats 60 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Gotlands kommun på plats 173 av 290.
  • Gotlands kommun har 58 492 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 32 895 023 KSEK, vilket ger 562 KSEK per invånare och placerar Gotland på plats 124 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gotlands kommun blir detta 3 856 121 KSEK och per invånare 66 KSEK, vilket placerar Gotland på plats 49 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gotlands kommun har 16 132 357 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 57 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 824 414 KSEK i skatt, vilket ger 14 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gotlands kommuns aktiebolag plats 39 av 290 vad gäller inbetald skatt.