Företag i Gotlands kommun (11 785 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

D

F

G

H

K

L

R

S

T

V

Snabbfakta

Gotlands kommun ligger i Gotlands län och här finns 12 791 företag verksamma varav 745 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gotland finns det 4 053 aktiebolag, 242 handelsbolag, 52 kommanditbolag och 5 663 enskilda firmor samt 2 781 övriga bolag.

  • I Gotlands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 40 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 053 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 127 KSEK vilket är 53,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 19 konkurser skett men 745 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gotlands kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 807 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 42 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gotlands kommun på plats 84 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 19 st vilket räknat per invånare placerar Gotlands kommun på plats 186 av 290.
  • Gotlands kommun har 58 492 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 29 599 404 KSEK, vilket ger 506 KSEK per invånare och placerar Gotland på plats 114 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gotlands kommun blir detta 4 413 846 KSEK och per invånare 75 KSEK, vilket placerar Gotland på plats 41 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gotlands kommun har 14 737 947 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 59 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 787 689 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gotlands kommuns aktiebolag plats 36 av 290 vad gäller inbetald skatt.