Företag i Grästorps kommun (1 067 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 159 företag verksamma varav 70 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Grästorp finns det 315 aktiebolag, 13 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 626 enskilda firmor samt 204 övriga bolag.

  • I Grästorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 315 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 653 KSEK vilket är 14,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 3 konkurser skett men 70 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Grästorps kommun är 9,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 21 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 220 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Grästorps kommun på plats 63 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 3 st vilket räknat per invånare placerar Grästorps kommun på plats 98 av 290.
  • Grästorps kommun har 5 738 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 398 620 KSEK, vilket ger 767 KSEK per invånare och placerar Grästorp på plats 74 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Grästorps kommun blir detta 295 596 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Grästorp på plats 81 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Grästorps kommun har 811 588 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 134 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 44 603 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Grästorps kommuns aktiebolag plats 101 av 290 vad gäller inbetald skatt.