Företag i Grästorps kommun (1 064 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Grästorps kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 154 företag verksamma varav 66 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Grästorp finns det 295 aktiebolag, 12 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 638 enskilda firmor samt 207 övriga bolag.

  • I Grästorps kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 295 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 988 KSEK vilket är 8,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 66 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Grästorps kommun är 8,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 117 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 16 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Grästorps kommun på plats 146 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Grästorps kommun på plats 262 av 290.
  • Grästorps kommun har 5 738 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 4 092 981 KSEK, vilket ger 713 KSEK per invånare och placerar Grästorp på plats 65 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Grästorps kommun blir detta 330 799 KSEK och per invånare 58 KSEK, vilket placerar Grästorp på plats 63 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Grästorps kommun har 760 549 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 145 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 54 930 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Grästorps kommuns aktiebolag plats 67 av 290 vad gäller inbetald skatt.