Företag i Grums kommun (1 285 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Grums kommun ligger i Värmlands län och här finns 1 332 företag verksamma varav 92 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Grums finns det 322 aktiebolag, 21 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 722 enskilda firmor samt 263 övriga bolag.

  • I Grums kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 322 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 109 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 92 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Grums kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 60 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 152 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Grums kommun på plats 176 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Grums kommun på plats 87 av 290.
  • Grums kommun har 8 985 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 734 885 KSEK, vilket ger 193 KSEK per invånare och placerar Grums på plats 283 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Grums kommun blir detta 96 522 KSEK och per invånare 11 KSEK, vilket placerar Grums på plats 279 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Grums kommun har 251 523 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 287 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 19 013 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Grums kommuns aktiebolag plats 279 av 290 vad gäller inbetald skatt.