Företag i Gullspångs kommun (975 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 046 företag verksamma varav 42 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gullspång finns det 226 aktiebolag, 13 handelsbolag, 6 kommanditbolag och 559 enskilda firmor samt 242 övriga bolag.

  • I Gullspångs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 226 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 016 KSEK vilket är 13,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 42 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gullspångs kommun är 15,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -3 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 272 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gullspångs kommun på plats 280 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Gullspångs kommun på plats 258 av 290.
  • Gullspångs kommun har 5 274 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 003 271 KSEK, vilket ger 569 KSEK per invånare och placerar Gullspång på plats 93 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gullspångs kommun blir detta 279 654 KSEK och per invånare 53 KSEK, vilket placerar Gullspång på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gullspångs kommun har 1 380 075 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 56 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 42 236 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gullspångs kommuns aktiebolag plats 89 av 290 vad gäller inbetald skatt.