Företag i Gullspångs kommun (967 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Gullspångs kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 1 019 företag verksamma varav 47 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Gullspång finns det 220 aktiebolag, 11 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 542 enskilda firmor samt 241 övriga bolag.

  • I Gullspångs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 8 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 220 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 17 610 KSEK vilket är 4,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 47 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Gullspångs kommun är 15,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 26 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Gullspångs kommun på plats 238 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Gullspångs kommun på plats 281 av 290.
  • Gullspångs kommun har 5 274 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 592 374 KSEK, vilket ger 681 KSEK per invånare och placerar Gullspång på plats 92 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Gullspångs kommun blir detta 340 865 KSEK och per invånare 65 KSEK, vilket placerar Gullspång på plats 55 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Gullspångs kommun har 1 689 129 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 48 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 969 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Gullspångs kommuns aktiebolag plats 88 av 290 vad gäller inbetald skatt.