Företag i Hällefors kommun (848 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hällefors kommun ligger i Örebro län och här finns 991 företag verksamma varav 46 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hällefors finns det 249 aktiebolag, 10 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 427 enskilda firmor samt 297 övriga bolag.

  • I Hällefors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 6 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 249 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 455 KSEK vilket är 59,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 46 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hällefors kommun är 14,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 27 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 214 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hällefors kommun på plats 283 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Hällefors kommun på plats 273 av 290.
  • Hällefors kommun har 7 098 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 722 142 KSEK, vilket ger 243 KSEK per invånare och placerar Hällefors på plats 268 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hällefors kommun blir detta 122 357 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Hällefors på plats 256 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hällefors kommun har 423 386 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 253 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 19 670 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hällefors kommuns aktiebolag plats 270 av 290 vad gäller inbetald skatt.