Företag i Hällefors kommun (859 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Hällefors kommun ligger i Örebro län och här finns 997 företag verksamma varav 63 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hällefors finns det 244 aktiebolag, 9 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 446 enskilda firmor samt 290 övriga bolag.

  • I Hällefors kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 244 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 918 KSEK vilket är 60,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 63 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hällefors kommun är 13,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 29 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 227 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hällefors kommun på plats 252 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Hällefors kommun på plats 268 av 290.
  • Hällefors kommun har 7 098 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 535 778 KSEK, vilket ger 216 KSEK per invånare och placerar Hällefors på plats 269 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hällefors kommun blir detta 98 654 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Hällefors på plats 270 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hällefors kommun har 397 447 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 257 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 14 877 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hällefors kommuns aktiebolag plats 280 av 290 vad gäller inbetald skatt.