Företag i Härjedalens kommun (1 393 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härjedalens kommun ligger i Jämtlands län och här finns 3 559 företag verksamma varav 193 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härjedalen finns det 905 aktiebolag, 56 handelsbolag, 14 kommanditbolag och 1 636 enskilda firmor samt 948 övriga bolag.

  • I Härjedalens kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 905 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 547 KSEK vilket är 62,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 193 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härjedalens kommun är 10,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 170 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 29 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härjedalens kommun på plats 8 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Härjedalens kommun på plats 18 av 290.
  • Härjedalens kommun har 10 179 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 349 002 KSEK, vilket ger 525 KSEK per invånare och placerar Härjedalen på plats 109 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härjedalens kommun blir detta 449 688 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Härjedalen på plats 102 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härjedalens kommun har 2 187 917 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 76 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 65 715 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härjedalens kommuns aktiebolag plats 126 av 290 vad gäller inbetald skatt.