Företag i Härnösands kommun (3 312 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härnösands kommun ligger i Västernorrlands län och här finns 3 987 företag verksamma varav 231 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härnösand finns det 1 086 aktiebolag, 67 handelsbolag, 21 kommanditbolag och 1 792 enskilda firmor samt 1 021 övriga bolag.

  • I Härnösands kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 12 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 086 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6 042 KSEK vilket är 65,1 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 14 konkurser skett men 231 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härnösands kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 152 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 184 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härnösands kommun på plats 238 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 14 st vilket räknat per invånare placerar Härnösands kommun på plats 80 av 290.
  • Härnösands kommun har 25 225 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 836 301 KSEK, vilket ger 231 KSEK per invånare och placerar Härnösand på plats 266 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härnösands kommun blir detta 554 734 KSEK och per invånare 22 KSEK, vilket placerar Härnösand på plats 223 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härnösands kommun har 3 268 399 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 154 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 104 379 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härnösands kommuns aktiebolag plats 225 av 290 vad gäller inbetald skatt.