Företag i Härryda kommun (5 558 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 280 företag verksamma varav 422 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härryda finns det 2 439 aktiebolag, 125 handelsbolag, 81 kommanditbolag och 1 998 enskilda firmor samt 637 övriga bolag.

  • I Härryda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 24 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 439 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 396 KSEK vilket är 34,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 422 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härryda kommun är 8,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 151 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 225 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härryda kommun på plats 130 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Härryda kommun på plats 122 av 290.
  • Härryda kommun har 37 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 24 045 535 KSEK, vilket ger 644 KSEK per invånare och placerar Härryda på plats 83 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härryda kommun blir detta 1 062 639 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Härryda på plats 181 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härryda kommun har 5 300 758 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 127 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 263 220 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härryda kommuns aktiebolag plats 112 av 290 vad gäller inbetald skatt.