Företag i Härryda kommun (5 685 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Härryda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 5 343 företag verksamma varav 434 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Härryda finns det 2 542 aktiebolag, 112 handelsbolag, 79 kommanditbolag och 1 973 enskilda firmor samt 637 övriga bolag.

  • I Härryda kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 542 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 013 KSEK vilket är 33,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 434 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Härryda kommun är 8,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 177 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 179 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Härryda kommun på plats 96 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Härryda kommun på plats 153 av 290.
  • Härryda kommun har 37 356 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 27 064 458 KSEK, vilket ger 725 KSEK per invånare och placerar Härryda på plats 85 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Härryda kommun blir detta 1 067 047 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Härryda på plats 179 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Härryda kommun har 5 061 331 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 141 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 286 503 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Härryda kommuns aktiebolag plats 103 av 290 vad gäller inbetald skatt.