Företag i Hässleholms kommun (7 646 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

M

N

O

P

R

S

T

V

Snabbfakta

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och här finns 8 327 företag verksamma varav 578 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hässleholm finns det 2 806 aktiebolag, 138 handelsbolag, 43 kommanditbolag och 3 965 enskilda firmor samt 1 375 övriga bolag.

  • I Hässleholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 46 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 806 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 635 KSEK vilket är 14,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 578 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hässleholms kommun är 10,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -149 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 278 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hässleholms kommun på plats 117 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Hässleholms kommun på plats 132 av 290.
  • Hässleholms kommun har 51 962 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 40 087 252 KSEK, vilket ger 771 KSEK per invånare och placerar Hässleholm på plats 72 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hässleholms kommun blir detta 1 976 044 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Hässleholm på plats 123 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hässleholms kommun har 20 413 180 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 38 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 379 549 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hässleholms kommuns aktiebolag plats 115 av 290 vad gäller inbetald skatt.