Företag i Hässleholms kommun (7 788 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

H

M

N

O

P

R

S

T

V

Snabbfakta

Hässleholms kommun ligger i Skåne län och här finns 8 332 företag verksamma varav 566 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Hässleholm finns det 2 722 aktiebolag, 152 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 4 032 enskilda firmor samt 1 378 övriga bolag.

  • I Hässleholms kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 45 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 722 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 15 301 KSEK vilket är 12,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 566 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Hässleholms kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 511 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 94 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Hässleholms kommun på plats 167 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Hässleholms kommun på plats 182 av 290.
  • Hässleholms kommun har 51 962 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 36 906 564 KSEK, vilket ger 710 KSEK per invånare och placerar Hässleholm på plats 66 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Hässleholms kommun blir detta 2 303 777 KSEK och per invånare 44 KSEK, vilket placerar Hässleholm på plats 104 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Hässleholms kommun har 17 427 497 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 40 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 375 105 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Hässleholms kommuns aktiebolag plats 106 av 290 vad gäller inbetald skatt.