Företag i Håbo kommun (2 939 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Håbo kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 806 företag verksamma varav 244 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Håbo finns det 1 320 aktiebolag, 55 handelsbolag, 9 kommanditbolag och 1 041 enskilda firmor samt 381 övriga bolag.

  • I Håbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 10 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 320 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 991 KSEK vilket är 71,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 244 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Håbo kommun är 9,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 191 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 111 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Håbo kommun på plats 136 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Håbo kommun på plats 22 av 290.
  • Håbo kommun har 21 013 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 5 810 041 KSEK, vilket ger 276 KSEK per invånare och placerar Håbo på plats 240 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Håbo kommun blir detta 521 293 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Håbo på plats 199 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Håbo kommun har 2 410 216 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 182 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 109 157 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Håbo kommuns aktiebolag plats 166 av 290 vad gäller inbetald skatt.