Företag i Håbo kommun (2 936 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Håbo kommun ligger i Uppsala län och här finns 2 815 företag verksamma varav 223 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Håbo finns det 1 373 aktiebolag, 50 handelsbolag, 12 kommanditbolag och 998 enskilda firmor samt 382 övriga bolag.

  • I Håbo kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 9 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 373 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 048 KSEK vilket är 72,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 20 konkurser skett men 223 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Håbo kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 58 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 232 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Håbo kommun på plats 152 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 20 st vilket räknat per invånare placerar Håbo kommun på plats 9 av 290.
  • Håbo kommun har 21 013 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 6 228 959 KSEK, vilket ger 296 KSEK per invånare och placerar Håbo på plats 244 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Håbo kommun blir detta 524 347 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Håbo på plats 208 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Håbo kommun har 2 692 264 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 153 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 102 434 KSEK i skatt, vilket ger 5 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Håbo kommuns aktiebolag plats 184 av 290 vad gäller inbetald skatt.