Företag i Höörs kommun (2 609 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Höörs kommun ligger i Skåne län och här finns 2 679 företag verksamma varav 230 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Höör finns det 791 aktiebolag, 64 handelsbolag, 15 kommanditbolag och 1 381 enskilda firmor samt 428 övriga bolag.

  • I Höörs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 7 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 791 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 155 KSEK vilket är 70,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 230 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Höörs kommun är 9,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 102 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 169 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Höörs kommun på plats 46 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Höörs kommun på plats 49 av 290.
  • Höörs kommun har 16 460 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 505 311 KSEK, vilket ger 213 KSEK per invånare och placerar Höör på plats 271 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Höörs kommun blir detta 288 393 KSEK och per invånare 18 KSEK, vilket placerar Höör på plats 250 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Höörs kommun har 1 542 903 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 217 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 49 343 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Höörs kommuns aktiebolag plats 265 av 290 vad gäller inbetald skatt.