Företag i Höganäs kommun (4 252 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Höganäs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 351 företag verksamma varav 311 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Höganäs finns det 1 945 aktiebolag, 109 handelsbolag, 24 kommanditbolag och 1 674 enskilda firmor samt 599 övriga bolag.

  • I Höganäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 945 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 285 KSEK vilket är 32,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 15 konkurser skett men 311 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Höganäs kommun är 9,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 217 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 123 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Höganäs kommun på plats 85 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 15 st vilket räknat per invånare placerar Höganäs kommun på plats 82 av 290.
  • Höganäs kommun har 26 087 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 21 498 570 KSEK, vilket ger 824 KSEK per invånare och placerar Höganäs på plats 56 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Höganäs kommun blir detta 2 391 872 KSEK och per invånare 92 KSEK, vilket placerar Höganäs på plats 28 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Höganäs kommun har 16 286 169 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 20 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 282 177 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Höganäs kommuns aktiebolag plats 58 av 290 vad gäller inbetald skatt.