Företag i Höganäs kommun (4 357 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Höganäs kommun ligger i Skåne län och här finns 4 374 företag verksamma varav 351 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Höganäs finns det 1 881 aktiebolag, 113 handelsbolag, 27 kommanditbolag och 1 754 enskilda firmor samt 599 övriga bolag.

  • I Höganäs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 881 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 883 KSEK vilket är 31,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 17 konkurser skett men 351 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Höganäs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 344 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 48 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Höganäs kommun på plats 62 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 17 st vilket räknat per invånare placerar Höganäs kommun på plats 36 av 290.
  • Höganäs kommun har 26 087 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 642 679 KSEK, vilket ger 753 KSEK per invånare och placerar Höganäs på plats 54 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Höganäs kommun blir detta 2 397 318 KSEK och per invånare 92 KSEK, vilket placerar Höganäs på plats 26 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Höganäs kommun har 15 823 475 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 19 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 351 340 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Höganäs kommuns aktiebolag plats 36 av 290 vad gäller inbetald skatt.