Företag i Högsby kommun (562 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Högsby kommun ligger i Kalmar län och här finns 948 företag verksamma varav 66 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Högsby finns det 188 aktiebolag, 14 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 542 enskilda firmor samt 199 övriga bolag.

  • I Högsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 188 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 907 KSEK vilket är 51,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 66 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Högsby kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 35 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 163 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Högsby kommun på plats 143 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Högsby kommun på plats 7 av 290.
  • Högsby kommun har 6 135 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 425 043 KSEK, vilket ger 232 KSEK per invånare och placerar Högsby på plats 270 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Högsby kommun blir detta 86 335 KSEK och per invånare 14 KSEK, vilket placerar Högsby på plats 273 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Högsby kommun har 423 378 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 245 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 762 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Högsby kommuns aktiebolag plats 281 av 290 vad gäller inbetald skatt.