Företag i Högsby kommun (589 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Högsby kommun ligger i Kalmar län och här finns 954 företag verksamma varav 62 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Högsby finns det 177 aktiebolag, 15 handelsbolag, 5 kommanditbolag och 560 enskilda firmor samt 197 övriga bolag.

  • I Högsby kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 177 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 419 KSEK vilket är 57,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 62 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Högsby kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 25 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 228 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Högsby kommun på plats 209 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Högsby kommun på plats 185 av 290.
  • Högsby kommun har 6 135 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 194 434 KSEK, vilket ger 195 KSEK per invånare och placerar Högsby på plats 279 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Högsby kommun blir detta 39 741 KSEK och per invånare 6 KSEK, vilket placerar Högsby på plats 286 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Högsby kommun har 408 831 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 251 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 13 632 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Högsby kommuns aktiebolag plats 279 av 290 vad gäller inbetald skatt.